OPPA

Personál firmy Kovové profily, spol. s r.o. je školen v rámci projektu OPPA.
Název projektu Zvyšování profesní kvalifikace zaměstnanců Kovové profily, spol. s r.o.
Registrační číslo CZ.2.17/1.1.00/32503
Prioritní osa OPPA 1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky
Datum zahájení realizace 1.4.2010
Datum ukončení realizace 30.4.2012
oppc EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Grant Consulting, s.r.o.

Dokumenty k projektu, který čerpá EU dotace, byly zpracovány společností Grant Consulting, s.r.o.