Požární odolnost

STŘECHY

Požárně odolné systémy střech s použitím nosných trapézových profilů až do rozponu 7,5 m. Systémy PROTECTROOF či MEMBRÁNOVÝ SYSTÉM. Statiku a detaily ukotvení navrhneme na přání, viz též speciální prospekty Protectroof.

STĚNY

Požárně odolné systémy kazetových stěn

  • Kazetový systém ROCKPROFIL, až E120, EW60, EI45(30). Vše DP1.
  • Kazetový systém KI-KP DUOTHERM, až EI30 DP1/EW60 DP1.
  • Požární klasifikace jednotlivých systémů viz str. 8 prospektu Kazetová stěna.
  • Statiku a detaily ukotvení navrhneme na přání, toto je u kazetových systémů s odstupovým šroubem kvůli redukci únosnosti nezbytné, statika se kalkuluje extrapolací na základě výsledků zkoušek.

Požárně odolné systémy stěn i střech s využitím či sendvičových panelů s minerální vlnou či PIR.

  • Statiku a detaily ukotvení navrhneme na přání.
  • V provedení panelů s PIR (Quad Core Kingspan) až do EI 30 DP1.
  • V provedení panelů s minerální vlnou a do EI 180 DP1.

FASÁDNÍ SYSTÉMY

Na přání navrhneme cenově optimální fasádní systém pro každou budovu dle zásad ČSN 73 0810 pro různé výšky budov a různé části stavby.

Toto pro fasádní obklady z kompositních panelů, fasádních lamel či kazet plechových, trapézových či vlnitých profilů (materiály třídy reakce na požár B a A2) či obklady z polykarbonátových systémů Danpalon, omezené použití, viz. sekce Prosvětlovací systémy.

Vyzkoušeny i systémy fasád vyhovující zkoušce ISO 13785-1 a ISO 13785-2.

Materiály a systémy stěn a střech ověřeny dle ČSN 73 0863 a ČSN 73 0865.

PROSVĚTLOVACÍ SYSTÉMY

Prosvětlovací systémy Danpalon vyhovují dle ČSN 73 0863 a 73 0865 pro střechy i stěny budov v provedení zatepleném i nezatepleném. Detaily konstrukce navrhneme dle požadavků konkrétního projektu a výsledků zkoušek systémů.

NOSNÉ SVAŘOVANÉ OCELOVÉ NOSNÍKY S VLNITOU STOJINOU SIN PROFILY – WT PROFILY

Automaticky svařované nosníky se stojinou z vlnitého plechu umožňují úsporu až 17 % při stejné únosnosti proti klasickým svařovaným nosníkům. WT PROFILY je možno navrhnout až do požární odolnosti 15 min., viz. sekce WT PROFILY (zde i dimenzační software ke ztažení.)