WT PROFILY – PROFILY S VLNITOU STOJINOU (Sin beam)

Značení WT profilů

wtuvodgeometrieProfily s vlnitou stojinou nebo také WT profily, jsou svařované I průřezy s pásnicemi z plechu tloušťky od 6 do 30 mm a šířky od 120 do 450 mm a s tenkostěnnou vlnitou stojinou. Stojina je vyráběna ve výškách 333, 500, 625, 750, 1000, 1250 a 1500 mm. Stojina je standardně vyráběna z plechu tloušťky 2,0, 2,5 a 3,0 mm. Na zvláštní poptávku lze stojinu vyrobit i z plechu tloušťky 4,0, 5,0 a 6,0 mm. Dle velikosti stojiny a pásnic je zavedeno jednotné značení těchto profilů. Pásnice mohou být buď shodné nebo je jedna pásnice maximálně o 50 mm širší než druhá, loušťky se mohou lišit. Tvar profilů a označení jednotlivých prvků je patrné z obrázku.

Podrobnosti viz Charakteristika WT profilů...

Příručka ke stažení exczde... (PDF, 1,4 MB)

WT-konstrProfil s vlnitou stojinou byl vyvinut jako ekonomická náhrada svařovaných nebo vysokých válcovaných profilů tvaru I. Proti klasickým svařovaným I profilům je úspora materiálu v rozmezí 20–30 %.

Jedná se o svařovaný I profil, jehož stěna je vyrobena z ocelového plechu tloušťky 2,0 mm, 2,5 mm nebo 3,0 mm a na zvláštní objednávku i z tlustšího – až do 6,0 mm. Aby takto štíhlá stěna neboulila je podélně zvlněná do křivky blízké sinusoidě, proto mohou odpadnout běžnépříčné výztuhy. Výška vlastní tenkostěnné stojiny standardně je 333, 500, 625, 750, 1000, 1250 a 1500 mm a dodává se z oceli S235 nebo S355. Pásnice jsou řezány z plechů v dimenzích od 120x6 mm do 450x30 mm, z oceli WT-skladS235, S275 nebo S355. WT profily jsou vyráběny běžně jako přímopasové nebo i s proměnnou výškou. Výška stojiny WT profilů s proměnnou výškou se může pohybovat od 250 do 1250 mm. Profily jsou vyráběny dle patentu rakouské firmy ZEMAN+CO GmbH, na patentově chráněném svařovacím robotu vyrobeném firmou ZEMAN‑Bauelemente Produktionsgesellschaft mbH. Obě tyto firmy patří do koncernu ZEMAN-Gruppe.

Návrh a posouzení profilů s vlnitou stojinou se běžně provádí dle souboru norem ČSN EN 1993.

Požární odolnost nosníků a konstrukcí vyrobených z profilů s vlnitou stojinou lze prokazovat běžným výpočtem v souladu s ČSN EN 1993-1-2 a standardně lze dosáhnout klasifikace R15 bez dodatečných protipožárních ochran. To bylo také prokázáno testováním v PAVUS.