DOLUFLEX

  

Kamenné fasády DOLUFLEX-COMBI: Celokovové kompozitní panely DOLUFLEX sestávají z vnějšího a vnitřního Al-plechu v tl. 0,8–1,00 mm, mezi nimiž je jádro z hliníkového trapézového profilu.

Tloušťky desek 8–45 mm. Panely DOLUFLEX-COMBI mají upevněny na vnějším plechu přírodní kamenné desky o tl. 8 (žula: 8–10 mm) až 20 mm (travertin). Tyto fasádní desky jsou nehořlavé, na vnějším povrchu je přírodní kámen, ale mají proti klasickým kamenným deskám mnohem nižší hmotnost díky menší tl. kamene. Menší tl. kamene je možná díky upevnění kamene na desku DOLUFLEX, výsledná deska se pak montuje na kotvy upevněné k vnitřnímu plechu desek DOLUFLEX.

Prvek se zavěšuje na fasády jako kompozitní panel či jako cementové desky.