Materiál

Varianty: ocel pozinkovaná a povlékaná - hliník přírodní či povlékaný, hliník eloxovaný, možno i měď nerez. ocel, titanzinek.

Ocel

Polotovarem pro výrobu trapézových profilů je za studena válcovaný a žárově pokovený plech, vyrobený dle ČSN EN 10 346:11/2009 – Kontinuálně žárově ponorem povlakované ocelové ploché výrobky – Technické dodací podmínky. Kvalita vlastní oceli je standardně S 320GD (Smluvní mez kluzu Rp0,2 = 320 MPa) nebo S 280 GD, výjimečně nižší, některé profilovny dodávají i kvalitu S350GD. Na výrobu jiných plošných profilů, jako jsou plechové střešní krytiny napodobující taškovou krytinu, se běžně používaná hlubokotažná ocel kvality DX51D a některé profilovny pak ze stejných svitků profilují i trapézové profily, hlavně ty nižší, nenosné. Tato ocel nemá stanovenou minimální mez kluzu a profily z ní vyrobené mají proto omezenou nosnost.

Hliník

Pro hliníkové trapézové profily se používá plech z hliníkové slitiny EN AW-3105 (AlMn 0,5 Mg 0,5) a to v tloušťkách 0,70, 0,80 a 1,00 mm. Hliník se dodává povlakovaný polyesterovou povrchovou úpravou v tl. 25 μm stejně jak ocelové pozinkované profily nebo i v přírodním provedení (natur blank). Hliníkové trapézové profily se dodávají podle souboru norem ČSN EN 485-1 až 4. Pro některé trapézové profily jsou k dispozici tabulky únosnosti profilů v materiálu hliník vypracované dle DIN 18 807 a na vyžádání je zašleme.

Nerezová ocel

Profily z nerezové oceli lze vyrábět v tloušťkách 0,70 a 0,80 mm v kvalitě 14301 a to výhradně v kvalitě povrchu 2B. Obě strany profilu je vhodné chránit ochrannou fólií. Z nerezové oceli lze vyrábět pouze některé typy profilů (na poptání). Profily z nerezové oceli se dodávají v souladu s ČSN EN 10088-2 – Korozivzdorné oceli – Část 2: Technické dodací podmínky pro plech a pás z ocelí odolných korozi pro všeobecné použití. Jiné tloušťky a slitiny lze dodat na vyžádání.

Měď