Prosvětlovací trapézové a vlnité profily

Jsou určené pro prosvětlení střešních a stěnových plášťů budov tvořených kovovými trapézovými či vlnitými profily. Zabezpečují účinné osvětlení interiérů denním světlem bez narušení základního dezénu fasády. Oproti běžným způsobům prosvětlení umožňují efektivnější a ekonomičtější postup montáže vzhledem k podobné technologii montáže jako u kovových profilů.
Dodáváme téměř všechny typy nízkých trapézových a vlnitých profilů z našeho sortimentu – vše v různých tloušťkách, barvách a světelnou propustností. Standardní délky profilů jsou od 2 m do 6 m v krocích 1 m. U větších objednávek lze dodat v délkách požadovaných zákazníkem. V závislosti na způsobu použití lze volit z několika materiálů:

Sklolaminát

 • vyrábí se z polyesterové pryskyřice vyztužené skelnými vlákny (27–29 %)
 • průsvitný ale neprůhledný s možností několika barevných odstínů
 • ochranný UV filtr na obou stranách profilu
 • vynikající únosnost při statickém zatížení
 • snížená odolnost proti nárazu (např. krupobití)
 • vysoká odolnost na působení chemikálií – vhodné do průmyslových a zemědělských objektů
 • teplotní odolnost -40 °C až 140 °C
 • vyrábí se v tloušťkách v rozmezí od 0,7 mm do 1,7 mm

Tvrzené PVC

 • vyrábí se technologií biaxiálního protahování desek z PVC za vysokých teplot
 • standardní tloušťky od 0,8 mm do 1,2 mm
 • ochranný UV filtr na obou stranách profilu
 • dobrá únosnost při statickém zatížení
 • dobrá odolnost proti nárazu (např. krupobití)
 • odolný vůči chemikáliím
 • teplotní odolnost -30 °C až 60 °C (při vyšších teplotách dochází k deformaci příčného řezu a proto konstrukce a skladované zboží pod deskami nesmí být tmavé barvy)
 • vhodné k zastřešení menších a dobře větraných přístřešků

Polykarbonát

 • vyrábí se technologií biaxiálního protahování desek z PC za vysokých teplot
 • provedení hladké nebo jednostranně strukturovaným povrchem v několika barvách
 • standardní tloušťky od 0,8 mm do 1,8 mm
 • ochranný UV filtr na obou stranách profilu
 • vysoká únosnost při statickém zatížení
 • velmi vysoká odolnost proti nárazu (často označován jako nerozbitný materiál)
 • citlivý vůči chemikáliím (nesmí přijít do kontaktu např. s organickými rozpouštědly)
 • teplotní odolnost -40 °C až 100 °C

Tabulka vybraných fyzikálních vlastností:

 

Sklolaminát
Tvrzené PVC
Polykarbonát
Propustnost světla
87-90%
83%
86-88%
Objemová hmotnost
1,4 g/cm3
1,36 g/cm3
1,2 g/cm3
Modul pružnosti
6000 – 7000 MPa
2800 MPa
2000 MPa
Pevnost v tahu
80-120 MPa
53 MPa
60-70 MPa
Součinitel teplotní vodivosti
0,22 W/mK
0,14 W/mK
0,16 W/mK
Součinitel teplotní roztažnosti
2,7 x 10-5 °C-1
6,5 x 10-5 °C-1
6,0 x 10-5 °C-1
Při výběru vhodného typu desky je nutné věnovat pozornost únosnosti, která je zpravidla výrazně nižší než kovový trapézový profil. V místě prosvětlení je často nutné zahustit nosné podpěry a to v závislosti na způsobu použití desky a zatížení dané sněhovou či větrovou oblastí. Únosnost je doporučeno prověřit pomocí dimenzační tabulky příslušného výrobku nebo konzultovat s naším technickým oddělením.

Při montáži desek je doporučeno postupovat v souladu s montážním návodem příslušného výrobku vydaného výrobcem. Obecné zásady montáže:
 • zpracovávat při teplotách vyšších než 10 °C, jinak hrozí štípání desek
 • řezat kotoučovou pilou s jemným zubem, ruční pilkou nebo vysokootáčkovou úhlovou bruskou
 • otvory pro šrouby se musí předvrtávat (pro umožnění dilatace má mít otvor průměr o 4–6 mm větší než průměr šroubu)
 • desky se kotví k nosné konstrukci v dolní vlně (v místě úžlabí) šroubem s podložkou opatřenou gumovým těsněním (množství šroubů závisí na oblasti střechy a zatížení větrem)
 • desky se podélně napojují přeložením alespoň v šířce jedné vlny
 • kotvení podélného spoje mezi deskami zajišťují speciální svěrné šrouby v horní vlně
 • šrouby při montáži je nutné dotáhnout tak, aby byla umožněna tepelná dilatace desek