Technické vlastnosti – příklad pro desky Saray

Reakce desky na požár dle ČSN EN 13501-1:B-s1,d0

Vlastnosti hliníku

Slitina: EN AW-3003 (Al, Mn1, Cu)

Obsah slitiny:
SI Fe Cu Mn Zn AL
0,6 0,7 0,05–0,2 1,0–1,5 0,1 zbytek
 
Mechanické vlastnosti hliníku
Pevnost v tahu (Rm) min. 170 MPa – max 210 MPa
Mez kluzu (Rq0,2) min. 150 MPa
Prodloužení při přetržení % (A 50 mm) 2
Poloměr ohybu 180°–90° 2,5t – 1,5t
Tvrdost HBW 54
 
Rozměry kompozitního panelu
Tloušťka 4 mm
Šířka 1020 mm, 1250 mm, 1500 mm
Standardní/maximální délka 3200 mm/ 6000 mm
Hmotnost „Saray PE“ 5,6 kg/m2
Hmotnost „Saray FR“ 7,7 kg/m2
 
Rozměry kompozitního panelu – tolerance
Tloušťka ±0,2 mm
Šířka -0 mm / +2 mm
Délka ±4 mm
Úhlopříčný rozdíl max. 3 mm
Linearita ±0,2 mm
 
Ostatní vlastnosti
Tepelná vodivost 1,102 Kcalm.hr.°C
Délková roztažnost 24x10-6 °C
Teplotní deformace 120 °C
Pevnost v tahu 8,5 kg/mm2
Prodloužení 27%
Pevnost ohybu 1,344 kg/cm2
Přilnavost – minimum 18 kg/2,5 cm
Modul prožnosti v ohybu 3,746 kg/mm2

Podrobné technické vlastnosti kompozitních panelů dalších výrobců sdělíme na poptávku v Technickém oddělení.

Poznámka: každý pane instalujte ve správném směru - šipky!