Perforované trapézové profilyakustickeHamburk

se užívají jednak jako moderní prvek fasád, umožňující např. prosvětlenou fasádu, a dále pro své akustické vlastnosti do interierů – tlumí hluk uvnitř prostor (letiště, velíny, shromažďovací prostory, hlučné provozy ….)
akustickeHotelPrinceAlbertNacházejí široké uplatnění téměř ve všech průmyslových odvětvích, zejména ve stavebnictví: opláštění budov, fasádní systémy, podhledy, vnitřní příčky, balkonové výplně, atd.
Především se využívá jejich akustických vlastností pro:

AKUSTICKÉ PODHLEDY

Akustické podhledy díky svým technickým vlastnostem, pěknému vzhledu a snadné montáži lze aplikovat v interiéru administrativních budov, dále supermarketech, kulturních střediscích, letištích, nádražích, showroomech, průmyslových halách, skladech apod.
podhledové trapézové profily zajišťují technickou funkci – tlumení a pohlcování hluku v kombinaci s minerální izolací dle požadavku architekta nebo projektanta. Praktické využití přináší cenově dostupné řešení zákrytu technických rozvodů pod stropy a snížení světlé výšky stropů. Lze využít i na vyústění vzduchotechniky.

PROTIHLUKOVÉ STĚNY

Protihlukové stěny díky přidání minerální akustické izolace, jsou kvalitním řešením jak omezit hlučnost nesoucí se z dálnic, průmyslových zón či z jiných míst nadměrně zatížených hlukem. Velký výběr v sortimentu trapézových profilů lze použít na různé varianty řešení protihlukových stěn.
Pro použití na exteriér doporučujeme materiálové provedení v hliníku.
akustickeTR1

Trapézový profil „nízký“ - nenosný

profily(TR 19 – TR 50 )
  • lze perfotovat celoplošně
  • různé typy perforace
  • (nedefinovatelná statická únosnost)
  • podhledy, opláštění, příčky

 

Příklady typů profilací

akustickeTR2  

a_Produktliste 2/2004

akustickeTR3

 

 

Trapézový profil „vysoký“ - nosnýakustickeTR4

profily (TR 100 – TR 200 )

  • perforace pouze stojin trapézového plechu.
  • různé typy perforace
  • snížená statická únosnost oproti neperforovaným profilům
  • tabulky únosnosti dle DIN 18 807 na vyžádání
  • střechy

 

akustickeTR5 V poslední době se stále více začíná dbát na uplatnění zpřísněných norem týkajících se povolené hladiny hluku jak v pracovní, tak v bytové a odpočinkové sféře. Celková hluková zátěž a hlukové pozadí se postupně zvyšuje, naproti tomu nastupuje stále přísnější kontrola, vyhodnocování, omezování a tlumení zdrojů hluku.

Pokud se nebude zřizovat v podstřeší objektu zvukově absorpční podhled, může být spodní plocha střešního pláště stavby přímo upravena jako absorpční. Řešením je perforovaný trapézový plech s vloženou akustickou absorpční vložkou + černé netkané rouno. Materiál tepelné minerální izolace slouží i k pohlcení hluku. Z ekonomického hlediska se jedná o optimální řešení. Díky nižší únosnosti perforovaných profilů je možné zvětšení nutné tloušťky profilu. (pro zaslání statických tabulek jednotlivých tr. plechů kontaktujte naše technické oddělení)