Protikorozní ochranaconfidex_uvod

Pozinkovaná a povlékaná ocel je:
  • pevná a staticky únosná
  • estetická
  • vyzkoušená mnoha lety praxe
  • cenově dostupná

Ale ocel koroduje.

Z tohoto důvodu je pro stavebnictví pozinkována a povlékána duroplasty. V současné době je především na trh v ČR dodáván povlak střední a nižší jakosti Polyester (85 %) a střední jakosti PVDF v tl. 25 µm (15 %).

Technický vývoj však přináší i pozitivní změny, kromě jiného i novou generaci povlakových látek s podstatně lepšími technickými vlastnostmi.

Confidex® garanceColorcoat HPS200® UltraColorcoat Prisma®

Leták ke stažení exczde...(PDF, 534 kB)

Základní informace

Základním materiálem pro tenkostěnné plošné profily je ocelový žárově pozinkovaný plech. Jeho životnost na povětrnosti, v závislosti na agresivitě prostředí, je omezená. Povrchové úpravy povlakováním duroplasty, colorcoating, dnes umožňují nanášet tyto vrstvy na plech před vlastním profilováním a navýšit tak ochranu před korozí na kombinovaný a podstatně odolnější systém ochrany. Široká škála standardních barevných odstínů umožňuje splnit každý architektonický záměr.

Porovnání duroplastových povrchů dle vlastností:

Vlastnost / Povrch Colorcoat
DU
Polyester
PVDF
Armatec® 35 µm
Armatec® 50 µm
Prisma®
HPS200® Ultra
1. Ocelový plech dle ČSN EN 10346:2015 S 320 GD, Z 275 (100% zinku) S 320 GD, Galvalloy©
(95% zinku, 5% hliníku)
2. Povlak rubové strany Ochranný lak (OL, RSL) Ochranný lak (OL, RSL)
3. Tloušťka povrchové vrstvy dle ČSN EN 10169-1 (µm) 15 25 25 35 50 40–65 200
4. Max. dlouhodobé zatížení teplotou (°C) 90 80 100 90 90 120 60
5. Min. teplota při zpracování (°C) 16 16 16 15 15 16 16
6. Odolnost proti UV záření dle ČSN EN 10169-2 Ruv2 Ruv3 Ruv4 Ruv4 Ruv4 Ruv4 Ruv4
7. Lesk (60°) (%) 20–40 10–90 10–35 30–50 30–50 30–40 20–40
8. Soudržnost 100% 2T 1T 1T 0,5T 0T 0T 0T
9. Pružnost, min. poloměr ohybu (T) 4–5T 3–4T 1–2T 1,5T při 15 °C
3T při 10 °C
1T při 15 °C
3T při 10 °C
0,5 T 0T při 16 °C 2T při 0 °C
10. Reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1:2007+A1:2009 A1 A1 A1 A1 A1 A1 C-s2,d0
11. Odolnost proti oděru ●○○○ ●●○○ ●●○○ ●●●○ ●●●○ ●●●● ●●●●
12. Odolnost proti chemickým látkám ●○○○ ●●○○ ●●○○ ●●●○ ●●●○ ●●●○ ●●●●
13. Třída korozní ochrany dle ČSN EN 10169-2 RC2 RC3 RC3 RC4 RC4 RC5 RC5
14. Maximální záruka exteriér (let) 5 10 10 15 30–40 40

Duroplasty jsou speciální vypalovací laky na bázi plastické hmoty, určené pro potahování plechů na pásech ve svitcích a následné formování profilů za studena válcováním, ohraňováním a ohýbáním.

Profily jsou zpravidla potahovány na jedné straně „dekorativní“ vrstvou o typické tloušťce pro určitý materiál, na druhé straně pak ochranným lakem zpravidla v tl. 8–12 µm. Volbu strany, kde bude "dekorativní" povlak a kde ochranný lak, určuje zákazník.

Chemická odolnost duroplastových povlaků je dobrá. Přesto existují vyjímky v podobě některých organických rozpouštědel, např. aromátů, ketonů a chlorovaných uhlovodíků, které negativně ovlivňují nanesené vrstvy.

Plech by neměl být skladován nebo instalován v trvale vlhkém a korozívním prostředí. Je-li nutné skladovat materiál venku, měl by být dostatečně zakrytý a skladován v dobře větraném prostoru, aby se zabránilo kontaktu s trvalou vlhkostí. Rovněž je třeba se vyvarovat náhlým změnám teplot ve skladovacích prostorách. Zbývající kovové piliny, např. z vrtání nýtů, mohou způsobit rezavé obarvení a v dlouhodobém výhledu i povrchovou korozi. Je třeba se proto přesvědčit, že jsou všechny dokončené povrchy očištěné od kovových zbytků.

1. Tekuté duroplasty Celková obvyklá tloušťka laku [µm]
Akryl 25
Polyester 25
Silikonpolyester 25
Polyuretan 25
Polyvinyldenfluorid (PVDF) 25
Plastisol 100–300
2. Folie
Polyvinylchlorid (PVC) 120–300
Polyvinylfluorid (PVF) 45

Vlastnosti duroplastových povlaků

Polyester

Nejčastěji používané potažení na vnější použití (takřka 90 %) v tl. celkem 25 µm na jedné straně, na druhé straně 10–12 µm (tzv. RSL). Je to všestranně použitelný potah s dobrou odolností proti povětrnostním vlivům, dobrou tvarovatelností za studena a estetickými vlastnostmi. Z hlediska reakce na požár dle EN 13501-1 je klasifikován třídou A1.

Polyvinyldenfluorid (PVDF-PVF2)

Velice dobrá tvarovatelnost a z tekutých duroplastů jedna z nejlepší odolností proti povětrnostním vlivům, odolný do teplot až 110 °C, malé riziko „zkřídovatění“ barvy. Široce využíván v objektech s nejagresivněiším prostředím. Z hlediska reakce na požár dle EN 13501-1 je klasifikován třídou A1.

DU - tenkovrstvý polyester

Jde o jednovrstvý povlak z polyesteru, řadou firem používaný jako vnitřní potažení. Vhodné tam, kde nejsou zvýšené požadavky na ochranu proti korozi a vzhled.

Plastisol (polyvinylchlofid PVC)

Jako tekutý potah dodáván v tl. 100–300 mm. Má velice dobrou tvarovatelnost za studena. Odolnost proti povětrnostním vlivům je však silně závislá na UV-záření a tedy v našich zeměpisných šířkách pouze podmínečná. Použitelnost je omezená zvláště u objektů obrácených na jih či na slunném místě, protože u plastisolu by se mělo zabránit vzniku teplot již nad 60 °C. Jsou tedy nevhodné i tmavší odstíny barev.

Silikonpolyester

Má dobrou odolnost proti povětrnostním vlivům, která je však snížena ne tak dobrou vhodností pro tvarování za studena. Je tedy riziko v ohybech. Doporučován však někdy u trapézů určených pro čerpací stanice (benzín, výpary).

Polyuretan

Odolnost proti povětrnostním vlivům není tak dobrá jako u polyesteru, tvarovatelnost za studena stejná. Řidčeji používané potažení.

PVC-folie(polyvinychlorid)

Vykazuje dobrou tvarovatelnost za studena, odolnost proti povětrnostním vlivům je však omezena kvůli UV-záření jako u plastisolu.

PVF-folie (Polyvinylfluorid)

Srovnatelná kvalitou s PVDF, vysoká tvarovatelnost a vysoká odolnosti proti povětrnostním vlivům, odolnost proti teplu do 110 °C.

Colorcoat HPS 200® Ultra

je 200 µm povlak s vynikající odolností proti korozním vlivům. Jako nosný materiál je ocelový plech s pokovením slitinou Galvalloy® podle normy ČSN EN 10346 (95 % Zn / 5 % Al). Až do 40 let exkluzivní záruka Confidex®. Vynikající odolnost povlaku proti oděru, poškození při montáži a proti chemickým vlivům. Z hlediska reakce na požár dle EN-13501-1 je klasifikován třídou B, s2, d0 od tloušťky materiálu větší než 0,55 mm, z hlediska šíření plamene splňujet Broof (t1) i Broof (t3).

Colorcoat Prisma®

je povlak s tl. 50 µm = nejlepší kombinace ceny, estetiky a životnosti. Jako nosný materiál je vždy užíván ocelový plech s pokovením slitinou Galvalloy® podle normy ČSN EN 10346 (95 % Zn / 5 % Al). V kombinaci s duroplastovým povlakem nabízí vynikající možnosti protikorozní ochrany. Rozšířená záruka Confidex® na dobu až do 30 let. Colorcoat Prisma® se aktuálně vyrábí v 16 metalických odstínech. Vzorník odstínů Repertoire® Colour Consultancy umožňuje rozšíření nabídky odstínů podle přání zákazníka. Vynikající odolnost povlaku proti oděru díky krycí polyamidovové povrchové vrstvě Z hlediska reakce na požár dle EN 13501-1 je klasifikován třídou A1.

Schéma pozinkovaného plechu povléknutého duroplastem

protikorozni_zaklad