Kazetový systém ROCKPROFILrockprofil2

Systém Rockprofil je v současnosti jediným systémem tenkostěnného skládaného opláštění s přerušeným tepelným mostem (odstupovým šroubem), který je požárně vyzkoušen s různými druhy a orientacemi vnějších plášťů, a sice:
  • Trapézový plech či vlnitý plech orientovaný na vnějším plášti vertikálně i horizontálně až do roztečí sloupů 7,5 m
  • Fasádní lamely
  • Fasádní velkoplošné kazety
  • Bondy (kompozitní desky)
  • Sendvičové panely (hybridní systém)

Systém stěnového tepelně izolačního pláště s názvem Kazetový systém ROCKPROFIL je určen a doporučen jakožto systém lehkých prefabrikovaných prvků pro vnější obvodové a vnitřní dělicí stěny staveb.

Kazetový systém ROCKPROFIL představuje upravenou kazetovou stěnu, kdy se do nosné kazety vkládá i zolace o 40 mm větší tloušťky, než je hloubka kazety. Tepelná izolace tak o 40 mm  překrývá nosy kazet a tím výrazně snižuje tepelné mosty.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAK této rovině dosedá  vnější plech (zpravidla trapézový), který je připevněn pomocí speciálních odstupových samovrtných šroubů, s odsazením 40 mm, které zabezpečí nestlačení izolace. Tyto šrouby jsou vybaveny druhým závitem pod hlavou šroubu a upevnění vnějšího plechu je tím  spolehlivé a bezpečné.

Tepelná izolace Airrock ND pro Rockprofil má vytvořen zářez ve vzdálenosti 40 mm od vnějšího líce, který se nasune na nos kazet. Podmínkou statické únosnosti systému ROCKPROFIL je použití nosné kazety Kovové profily typu B či F a dále dodržení tloušťky vnějšího ocelového pozinkovaného plechu (trapézového nebo jinak tvarovaného) min. 0,75 mm. Dále je nutné svislé podepření vnějšího plechu, např. pomocí soklového opěrného profilu, event. i nadokenní výztuhy.

U ≤ 0,280 Wm-2K-1 při K 120 a Airrock ND 155 mm E 120, EW 60, EI 45 (30) Leták ke stažení exczde...(PDF, 0,5 MB)