Confidex® Garance

Záruka Confidex® pro povlaky Colorcoat Prisma® a Colorcoat HPS200® ULTRA je nejdelší skutečně platnou a použitelnou zárukou pro ocelové pokovené a poplastované opláštění budov s garanční dobou až do 40 let.

Záruka Confidex® se vztahuje i na řezné hrany z výroby a je bezúdržbová, tj. bez nutnosti pravidelných ročních inspekcí.

Pouze dvě kategorie záruk pro všechny nabízené barvy nezávislé na prostorové orientaci opláštění (sever, jih, východ, západ). Kategorie je závislá především na vzdálenosti stavby od moře a klimatické zóně (Zóna 1 a 2), viz. mapka.

Záruka Confidex® je nezávislá na sklonu střechy a je platná od 1° sklonu úhlu.

Montáž musí být provedena v souladu s doporučeními pro montáž firmou Tata Steel (poskytne regionální prodejce – Kovové profily, spol. s r.o.).

Záruka je poskytována výrobcem firmou Tata Steel přímo majiteli objektu. Tím se výrazně zvyšuje jistota majitele objektu i dodavatelských firem.

Záruka je přenosná, pokud se změní majitel objektu na nového majitele.

Záruční lhůta začíná běžet v den dodání materiálu na stavbu, nejpozději však 18 měsíců po jeho výrobě.

Záruka je ujednána vyplněním krátké a jednoduché registrace u výrobce na předmětnou stavbu a následně bude vystaven certifikát záruky. Neregistrovaní zákazníci získávají kratší záruční dobu. Při uplatnění záruky nutno znát číslo objednávky materiálu od firmy Tata Steel (poskytnou Kovové profily, spol. s r.o.).

Leták ke stažení exczde...(PDF, 534 kB)