Detaily stěnových sendvičových panelů

PUR minerální vlna
5020452Ukončení u nároží

20400100Nároží na ocelové konstrukci

20100101 Napojení vnitřní stěny

20200100 Napojení na sokl – I. varianta

20100102 Příčný spoj stěny

20200101

Napojení na sokl – II. varianta

20200103 Sokl

20100100 Příčný spoj - svisle kladené panely

20300102 Stěny - u okna - svislý řez

20300100 Svislý řez napojení kovového okna

20300103 Stěny - u okna - vodorovný řez

20300101 Horizontální řez napojení kovového okna

20400103 Stěny - u štítu – I. varianta

20400101 Štítová stěna

20400104 Stěny - u štítu – II. varianta

20400102 Svislá spára - vodorovně kladené panely