Sendvičové panely

Jsou prefabrikované pláště budov, které se montují víceméně v jedné operaci na nosnou konstrukci a tvoří tak obvodový plášť.
V základním provedení se jedná o dvě vrstvy profilovaného plechu, nejčastěji ocelového pozinkovaného s povrchovou úpravou, které z obou stran uzavírají tepelnou izolaci. U některých typů může být jedna z krycích vrstev nahrazená jiným materiálem např. střešní krytinovou fólií.

Lze je třídit z několika hledisek:

Z hlediska funkce

Z hlediska použitého tepelného izolantu

 • PUR - jedná se pěnový polyuretan, pění se přímo při výrobě panelů na lince. Nízká objemová hmotnost ρ = cca 40 kg/m3, vynikající tepelnětechnické vlastnosti – tepelná vodivost λ ≤ 0,022 W/mK, uzavřené póry – v podstatě nenasákavý
 • PIR (IPN) – jedná se obdobně jako u PUR o vypěňovaný materiál (u PIR o polyisokyanurát a u IPN o Isophenic), s podobnými vlastnostmi, který má ale podstatně lepší reakci na oheň a proto tyto panely mají zpravidla vyšší požární odolnost, při stejné objemové hmotnosti, tepelné vodivosti a nenasákavosti.
 • Minerální vlna – speciální desky z minerální vlny (musí mít velký podíl příčně orientovaných vláken, čehož se dosahuje buď speciální výrobou, nebo řezáním běžných desek na segmenty, které se po otočení o 90° opět k sobě lepí) se vlepují mezi profilované plechy. Objemová hmotnost ρ = 90 až 120 kg/m3, tepelná vodivost λ ≤ 0,044 W/mK, nejlepší reakce na oheň – klasifikace A2
 • Pěnový polystyrén – předem vyrobené desky z EPS se vlepují mezi profilované plechy. Vyšší tepelná vodivost než PUR, horší reakce na oheň

Z hlediska kotvení

 • S přiznaným šroubováním
 • Se skrytým šroubováním
Tloušťky: od 30 mm do 200 mm (u mrazírenských typů i více)


Sendvičový panel je v současnosti velmi žádaným typem plášťů pro montážně jednoduché, rychlé a cenově výhodné řešení zateplených obvodových a střešních plášťů budov.
Konstrukčně panel sestává z vnějšího a vnitřního pláště a z izolačního jádra.

Plášť panelu

je obecně a nejčastěji z plechu, ale může být i ze střešní PVC krytiny, TPO folie, lepenky, AL folie, laminátu apod. podle účelu určení. Plech je běžně ocelový pozinkovaný a potažený duroplastem (colorcoating), ale může být i nerezový, hliníkový, měděný apod. Tloušťka plechu závisí na typu panelu a na materiálu a pohybuje se standardně od 0,4 mm do 0,6 mm a u střešních speciálních sendvičových panelů až po 1,5 mm. Standardně u stěnových panelů interiérový plášť 0,5 mm (0,4 mm) a exteriérový 0,5 mm nebo 0,6 mm. U běžných střešních panelů je exteriérový plášť zpravidla 0,6 mm a vnitřní 0,5 mm. U speciálních střešních panelů, které se používají v negativní poloze, (spodní plášť je plechový a trapézově profilovaný) nohou být tloušťky interiérového pláště větší 0,7 mm-1,00 mm i více.

Izolační jádro

panelu může být z polyuretanové pěny (PUR), z dalších podobných pěn s vylepšenou reakcí na oheň jako jsou pěny PIR (polyisokyanurát) a IPN (Isophenic), z desek z minerální vlny (MW), popřípadě z pěněného polystyrenu (tyto panely ale v současnosti, pro jejich vlastnosti, nemáme v sortimentu).

Vlastnosti typů jádra:

Polyuretanová pěna (PUR) – objemová hmotnost ρ = cca 38 - 40 kg/m3
tepelná vodivost λ ≤ 0,026 W/mK
reakce na oheň – třída D
PIR, (IPN) – objemová hmotnost ρ = cca 38 - 40 kg/m3
tepelná vodivost λ = cca 0,025 W/mK
reakce na oheň – třída C
Minerální vlna (MW) – objemová hmotnost ρ = cca 80 - 90 kg/m3
tepelná vodivost λ ≤ cca 0,04 W/mK
reakce na oheň – třída A1

Povrchová úprava

vnější plášť sendvičových panelů je z výroby opatřen finální povrchovou úpravou, která je nečastěji tvořena z exteriéru polyesterovým lakem (SP) 25 μm ve standardních odstínech a z interiéru polyesterovým lakem pro vnitřní použití (DU) 12 – 15 μm v odstínu blízkému RAL 9002. Panely ale mohou být dodávány ve všech typech povlakování (colorcoatingu), jde jen o to co která výrobna má ve standardu. Při odběru „nadstandardního“ množství je možné dodat i nestandardní odstíny a nestandardní provedení povrchových úprav. Některé ušlechtilé materiály, nerez, měď, se dodávají bez povrchových úprav.

Profilace

pláště panelů jsou profilovány do různých tvarů profilací, které jsou vždy vlastní té které výrobně. U interiérového plechu lze většinou vybírat z jedné až ze dvou typů profilací, u exteriérové strany panelů je pak většinou možné vybírat z více typů profilací, popřípadě je některé panely možné dodat i v hladkém provedení (bez profilace), zpravidla ale s větší tloušťkou pláště anebo jejich profilaci variantně měnit.

Střešní sendvičové panely

sendvicpanel_stresni_ACU střešních panelů má vždy jeden povrch profilaci trapézovou (o výšce vlny min. 30 mm) z důvodu zvýšení nosnosti. U běžných panelů se tato profilace umísťuje do exteriéru a slouží k odvodu srážkové vody a k zamezení zatékání. Tyto panely se kladou po spádu, s tím souvisejí minimální přípustné sklony střešního pultu. U panelů určených pro nízké spády se pak tato profilace umísťuje do interiéru a exteriérový plášť panelů tvoří buď již výroby aplikovaná střešní krytina, nejčastěji PVC fólie, nebo jsou panely připraveny k položení této krytiny. Tyto panely lze klást jak po spádu, tak po vrstevnici. Výjimku tvoří střešní panely, které mají vnější plášť profilovaný do tvaru napodobujícího střešní pálenou krytinu.
Takzvané velkorozponové panely mají trapézovou profilaci zvýšenou na 100 a více mm.
Pro zvýšení vnitřního akustického útlumu lze dodat panely s tzv. akustickou úpravou, kdy interiérový plášť je buď perforovaný (u panelů MW) anebo je do jejich plochy vložen pohltivý materiál.
U zemědělských objektů, jako jsou odchovny a chlévy je velký problém s vysokou agresivitou prostředí. Pro takové stavby jsou určeny sendvičové panely s interiérovým pláštěm ze sklolaminátové skořepiny, případně z TPO folie.
K střešním sendvičovým panelům s trapézovou profilací je možné dodat i prosvětlovací panely ze sklolaminátu nebo polykarbonátu.
Existují i střešní sendvičové panely s přímo zabudovanými fotovoltaickými panely.
S ohledem na skladbu a únosnost panelu, jeho použití vždy konzultujte s technickým oddělením.

Použití profilů a instalace

Minimální sklon střechy je závislý na typu exteriérové vrstvy panelu a délky střešní roviny. Při navrhování dodržujte následující tabulku:

typ střešního panelu

délkové napojení panelů

minimální sklon

S profilovaným trapézovým plechem do exteriéru

ne

5° (8,7 %) *

ano

7° (12,2 %) *

S hydroizolační folií do exteriéru

ano/ne

0,5° (1 %)

S taškovou profilací do exteriéru

ano

12° (21,2 %) *

*pro podélné i příčné spoje je v některých případech nutné použít vhodné těsnění – konzultujte s technickým oddělením.

Při návrhu vhodného typu střešního sendvičového panelu je nutné brát v úvahu všechny následující faktory: sklon a rozměry střešní konstrukce, požadavky na požární odolnost střešního pláště, požadavky na tepelně izolační vlastnosti pláště. Dále jsou to statické možnosti panelu v závislosti na umístění, rozměrech a tvaru stavby.
Případné nejasnosti či dotazy kolem skladby a únosnosti panelu, jeho účelu použití prosím konzultujte s technickým oddělením.
Kotvení sendvičových panelů se provádí pomocí speciálních šroubů, které mají 2 závity. Spodní závit kotví panel do nosné konstrukce, horní závit zajistí pevný a vodotěsný spoj mezi horním plechem panelu a těsněním šroubu.
Střešní sendvičové panely je ve většině případů možné použít i k opláštění stěn.
Další doporučení pro použití a montáž materiálů naleznete zde...

Stěnové sendvičové panely

sendvicpanel_stenovy_AC

Použití profilů a instalace

Stěnové sendvičové panely se dodávají ve dvou provedeních, s přiznaným kotvením (šroubováním) a se skrytým kotvením kdy je kotevní šroub skrytý v zámku panelů.
Panely lze používat jak ve svislé tak ve vodorovné orientaci kladení. Pro svislou orientaci jsou výhodné panely se skrytým šroubováním, vnější líc je pak bez viditelných hlaviček šroubů. U vodorovné orientace kladení panelů použití panelů se skrytým šroubováním většinou nemá smysl, neb u větších roztečí podpor se nutný počet kotevních prvků do zámku panelu nevejde a proto je nutné panely kotvit i skrz, kryt svislé spáry pak kotevní šrouby stejně skryje.
Panely je nutné dimenzovat na zatížení větrem a to jak na jeho tlakovou složku, tak i na sání, které, zejména u vodorovného kladení, na nároží často vyvolá nutnost použití mezipodpory.
Při návrhu sendvičových panelů s požadavkem na požární odolnost je nutné zohlednit i okrajové podmínky certifikátů PO.
Kotvení sendvičových panelů se provádí pomocí speciálních šroubů, které mají 2 závity. Spodní závit kotví panel do nosné konstrukce, horní závit zajistí pevný a vodotěsný spoj mezi horním plechem panelu a těsněním šroubu.
Další doporučení pro použití a montáž materiálů naleznete zde...

Dodávka Kovových profilů

K okamžitému odběru jsou nejběžnější sendvičové panely s PUR izolací v délkách 13,5 m k dispozici v našem skladu. Více informací zde...

Kovové profily spol. s r.o. pro Vás zajistí:
 • Poradenství při návrhu a výběru sendvičových panelů
 • Technická pomoc se statikou, s požární odolností a akustikou sendvičových panelů
 • Dodávku materiálu za ceny výrobce
 • Výběr a použití těsnění
 • Vhodný kotevní a spojovací materiál