Technické informace

Charakteristika prvků pro dodávku

 • Lemovací prvky jsou standardně ohýbány z tabulového plechu tloušťky 0,63 mm až 1,00 mm v povrchových úpravách jako se dodávají trapézové profily a sendvičové panely, tj. nejčastěji polyester 25 µm, dále PVDF, HPS 200 či nověji též s povlaky Armatec (TM) a Armatone (TM). Lemovací profily se vyrábějí v délkách až 6,0 m.
 • Výztužné a distanční prvky dodáváme z plechu tloušťky 1,00 mm až 4,00 mm v povrchové úpravě pozink Z 275.
  Nosné výztuhy, tj. výztužné profily do trapézových profilů a kazetových profilů se běžně dodávají z materiálu s mezí kluzu fy ≥ 320 MPa. Výztuhy, jejich tvar, uložení a materiál, navrhuje statik v závislosti na zatížení.
  Délky profilů standardně do 8,00 m na poptání až 10,00 m.
  Některé výztužné prvky lze na poptání dodat i z materiálů s povrchovou úpravou a to v odstínech RAL 9002 až do tl. 3,00 mm, RAL 9010 a RAL 9006 až do tl. 2,00 mm.
  Délky do 8:00 m
 • Zde vyobrazené tvary lemovacích a výztužných profilů jsou tz. katalogová provedení, běžně ale dodáváme i jiné tvary dle požadavků projektu opláštění. Projektovaný profil musí být v objednávce vykreslen a plně prokótován.
 • Při objednávce tvaru a rozměru dle požadavku zákazníka se doporučuje zachovat následující standardní rozvinuté šířky prvku: 156, 178, 208, 250, 312, 416 a 625 mm. (U některých provedení jsou však možné i jiné standardní rozvinuté šířky.)
 • Při objednávce jen samotných lemovacích a výztužných profilů je minimální odběr v ceně 6 000 Kč (u zakázek menšího objemu je účtována přirážka min. 20 %).
 • Kromě ohýbaných prvků lze objednat i tabulový plech s povrchovou úpravou shodnou s dodávanými trapézovými, vlnitými, kazetovými profily nebo sendvičovými panely tloušťkách 0,63 mm, 0,75 mm, 0,88 mm, 1,0 mm, 1,25 mm a 1,5 mm.
  Délky tabulí od 2 do 6 m. Pro některá méně běžná provedení může být omezen min. odběr.

Standardně dodávaní prvky

 • Nejběžněji dodávané profily jsou uvedeny v následujících tabulkách
 • Způsob značení těchto profilů pro objednávku je následující:
1
-
4
01
.
1
číslo dle účelu použití:
1 - distanční profily
2 - výztužné profily
3 - střešní lemovací profily
4 - stěnové lemovací profily
5 - speciální díly
6 - příslušenství kód tloušťky plechu:
0 - 0.63 mm
1 - 0,75 mm
2 - 0.88 mm
3 - 1.00 mm
4 - 1.25 mm
5 - 1.50 mm
6 - 2.00 mm
7 - 2.50 mm
8 - 3.00 mm
9 - 4.00 mm
pořadové číslo
profilu ve skupině
 rozměrová varianta
stejného typu
 • Všechny díly označené v tabulce vedle názvu prvku X se dodávají i v jiných tloušťkách
 • Všechny díly označené v tabulce vedle názvu prvku Z se standardně dodávají pozinkované