Speciální provedení

Perforované profily

Některé z trapézových profilů lze dodávat i perforované pro použití buď jako architektonický prvek a nebo pro jejich akustickou pohltivost (ve spojení s vhodnou tlumící vložkou).

Vzhledem k tomu, že perforování se provádí až po všech povrchových úpravách se ocelové pozinkované profily doporučují pouze do interiérů a do exteriérů jsou určeny hliníkové perforované profily.

Obloukové profily

Některé speciální profily lze skružovat do oblouků a používat je jako samonosné obloukové skořepiny a nebo jako jiné obloukové konstrukce. Skružovat lze vesměs pouze symetrické profily, výjimku tvoří nesymetrický profil TRO 39/330, u kterého však během skružování dochází ke změně tvaru příčného řezu.

Soft-Line

Je tvarování profilů příčnými vlysy do mnohoúhelníků aproximujících oblouky. Nechá se provést pouze na některých hladkých profilech.

Profily pro plechobetonové spřažené desky

Jsou speciální trapézové profily určené ke spřažení s betonovou deskou a částečně či plně nahrazující její tahovou výztuž. Jsou z tohoto důvodu buď opatřeny spřahujícími prvky a nebo jsou speciálního samosvěrného tvaru zaručujícího dlouhou životnost spřažení. Běžné trapézové profily toho nejsou schopny, u nich časem dojde k separaci profilu od betonové desky a tím k zrušení spřažení.