Eloxované plechy firmy COIL

Eloxování – anodizace – elektrolyticky provedená úprava povrchu hliníkových plechů, tedy ne povlak, povrchová vrstva hliníku je elektrolyticky skutečně přeměněna, povrch plechů není následně degradován vlivem UV záření či korozními vlivy, jako je u plechů ošetřených lakováním duroplastovým povlakem. Eloxování je prováděno ponorem či na pásu.

Fa. COIL  nabízí obě metody eloxování, navíc je celosvětovým leadrem v metodě PÁSOVÉHO ELOXOVÁNÍ, které zaručuje zcela jednotný vzhled ve velkém množství ve svitku.

Všechny eloxované plechy fy. Coil jsou přírodně upravené a chemicky předpřipravené jen lehce, eloxované plechy si tak ponechávají neopakovatelný živý kovový vzhled, který se liší při pohledu z různých stran a úhlů pohledu.

Typy eloxování – volba dle typu použití, kontaktujte nás: X-Iconic, X-Wall, W-Bond, X-Flex, X-tech atd. v tl. 5–25 μm.

www.aloxide.com