KI-KP Duotherm

KIKPsystemHybridni2014Opláštění budov kazetovými stěnami je jedním z moderních systémů konstrukce zateplených objektů průmyslového a obchodního charakteru, přinášejících zejména úspory energie také u halových staveb.

 Kazety jsou v horizontálním použití samonosné až do vzdálenosti sloupů 8 m.

Jde o bezpaždíkový systém, kdy i výztuhy u oken a dveří jsou integrovány do kazet, čímž je docílen čistý interiér haly, nerušený paždíky a výztuhami.

Kazetová stěna umožňuje variabilní vnější opláštění vlnitými nebo trapézovými profily, fasádními lamelami či ACM deskami i v rámci jedné pohledové stěny.

Kazetová stěna má již v základním provedení požární odolnost 15 minut a pro celistvost vyhovuje až do 60 minut. Podle ČSN EN 13501-2:2004 je stanovena klasifikace požární odolnosti pro tepelnou expozici z interiéru (i→o) E 60 / EI 15 / EW 60 a pro tepelnou expozici z exteriéru (o→i) E 60 –ef / EI 30 – ef / EW 60 – ef. Dále byla stanovena klasifikace druhu konstrukce DP1 podle ČSN 73 0810.

Kazetové stěny dosahují standardně vzduchové neprůzvučnosti ca 40 dB, po malé úpravě může být tato hodnota ještě vyšší.

kikp1Kazetová stěna umožňuje rychlé uzavření velkých objektů namontováním jen stěnových kazet v prvním kroku, což umožní instalaci vnitřních technologií již v průběhu stavby, tedy výrazně dříve než u jiných systémů opláštění budov. S tím je spojena výhoda montáže vnějších fasádních prvků až po dokončení hrubých terénních úprav, čímž se zabrání jejich poškození.

Ani kazetová stěna však není ve svém standardním provedení ideálním pláštěm a to zejména z pohledu tepelně-technického. Důvodem je nemožnost dokonalého přerušení tepelných mostů mezi kazetou a vnějším pláštěm.

Tento problém však nyní ideálně řeší inovovaný konstrukční systém kazetové stěny vyvinutý ve spolupráci firem Knauf Insulation a Kovové profily pod názvem KI-KP Duotherm.

Stěna v tomto systému dosahuje při tloušce izolace 120 + 50 mm
s izolací TPM 135 součinitele prostupu tepla U = 0,276 W/(m2.K)
s izolací TP 116 součinitele prostupu tepla U = 0,284 W/(m2.K)
s izolací TP 112 součinitele prostupu tepla U = 0,29 W/(m2.K)

Leták KI-KP Duotherm ke stažení exczde... (PDF, 686 kB)


Starší typ KI-KP Duotherm

KIKPTento typ je možno na poptávku objednat.

Stěna v tomto systému dosahuje při tloušce izolace
120 + 50 mm součinitele prostupu tepla U = 0,20 W/(m2.K)