Nezateplené pláště

Trapézové profily (trapézové plechy) o výškách vln 4–200 mm
Vlnité profily (vlnité plechy)
Pilovité profily a speciální profily (designové profilyWelltec a Montana)
Prosvětlovací profily Danpalon, prosvětlovací profily z polyesteru či PVC
Trapézové profily s antikondenzační úpravou
 

Klíčem pro hospodárné provedení je správná optimalizace oplášťovacích profilů a nosné konstrukce tak, aby součtem obojích položek došlo k minimalizaci nákladů stavby. Na přání provedeme.

Je nutno tedy porovnat náklady na úsporu nosné konstrukce s náklady na dodávku opláštění.

Obecně lze říci, že pro nezateplené objekty je cenově výhodnější užít větší rozpony nosné konstrukce a vyšší profily, kdy i trapézové profily nosné o výšce vlny 85 mm a vyšší je možno dodat v plnokrevném provedení (např. polyester 25 µm) vhodném pro vnější opláštění.

Při nutnosti omezit vznik kondenzátu na vnitřní straně profilů při rychlé změně vnějších teploty je možno užít trapézové profily s antikondenzační vrstvou – antikondenzační provedení (link), kdy na vnitřní straně profilů je vliesová látka či antikondenzační nástřik, které do sebe nasáknou kondenzát, který se pak v průběhu dne odpařuje. Ke skapávání pak nedochází (viz. ikona kapky v sekci trapézové plechy – sortiment a popis v sekci  trapézové profily – speciální provedení.