Trapézové profily

Kazetové profily

Sendvičové panely

každý výrobce panelů udává únosnosti panelů jinak uspořádané v rozdílně řešených tabulkách a závislostech, které nelze sjednotit. Proto se prosím s požadavky posouzení panelů pro konkrétní panel, statické schéma, barevný odstín a stavbu obracejte na naše technické oddělení.

WT profily