Technické informace

Tabulky únosnosti

Pro posouzení je možné využít dimenzační tabulky

Tvar ATvar BTvar DTvar ETvar F

Komentář k tabulkám statiky

Tvary profilů

Tvary profilů ke stažení – formát DWG (ZIP) – Výkresy tvarů

Detaily

Jako pomoc pro projektanty kazetové stěny jsme vypracovali některé detaily fasád, které se na stavbách nejčastěji vyskytují. Detaily lze v opláštění použít buď přímo, a nebo je podle potřeby modifikovat Detaily fasád ke stažení DWG (ZIP) – Detail

KS 1.1.1 KS 1.1.1
Kotvení k OK


5020099 KS 1.1.2
Kotvení k BK - Kotvení do HTU


5020453 KS 1.1.2.a
Kotvení k BK - přímá montáž


5020447 KS 1.1.3
Kotvení k BK - přes úhelníky


5020454 KS 1.1.4
Kotvení k OK - h. k. v. p.


5020448 KS 1.1.5
Kotvení k BK - rektifikované - půdorys


5020102 KS 1.1.6
Kotvení k BK - rektifikované - svislý řez


5020100 KS 1.2.1
Vnější roh


5020455 KS 1.2.2
Vnější roh - h. k. v. p. - položiletka


5020449 KS 1.2.2
Vnější roh - h. k. v. p. - žiletka skládaná


5020456 KS 1.3.1
Kout


5020450 KS 1.3.2
Kout - h. k. v. p.


5020457 KS 1.4.1
Spodní ukončení


5020451 KS 1.4.2
Spodní ukončení


5020458 KS 1.4.3
Spodní ukončení - h. k. v. p.


2090018 KS 1.5.1
Napojení na fóliovou střechu


5020458 KS 1.5.1.a
Napojení na fóliovou střechu - vysoká atika


5020458 KS 1.5.1.b
Napojení na fóliovou střechu - vysoká atika


5020458 KS 1.5.2
Napojení na skládanou střechu


5020458 KS 1.6.1
Zaatikový žlab


5020458 KS 1.6.2
Střecha - podokapné žlab


5020458 KS 1.7.1
Vodorovné vyztužení otvoru - horní


5020458 KS 1.8.1
Vodorovné vyztužení otvoru - dolní


5020458 KS 1.9.1
Svislé vyztužení otvoru - boční


Vysvětlivka: h. k. v. p. = horizontálně kladený vlnitý plech