Obloukové trapézové profily s lisovanými ohyby – Soft-line

Některé typy trapézových profilů lze tvarovat do oblouků pomocí technologie SOFT-LINE. Do trapézového plechu, opatřeného ochrannou folií, se vytlačí příčné prolisy, pomocí kterých se trapézový plech zalomí vždy o určitý úhel. Tím vznikne mnohoúhelník, který aproximuje požadovaný oblouk. Vzdálenost jednotlivých prolisů je volitelná od cca 40 mm výše a u většiny profilů lze volit ze dvou standardních úhlů zalomení, proto lze dosáhnout poměrně bohaté škály parametrů oblouků.

PROFIL Úhly zalomení Minimální poloměr oblouku Maximální délka profilu
[mm] [mm]
TR 35/207 6°; 11° 350 6000
TR 39/333 3,1°; 4,5° 470 5500
TR 40S/160 7,5°; 10° 300 6000
TR 40/183 6°; 11° 450 6000
TR 50/250 libovolný – min 5° 350 6000
TR 58/315 libovolný – min 5° 350 6000
TR 100/275 libovolný – min 5° 4400 5000
Některé z profilů lze tvarovat jak do konkávních tak do konvexních oblouků.

Profily tvarované technologií SOFT-LINE se standardně dodávají v tl. 0,75 mm. Je je ale možné dodat též v tl. 0,63, 0,88 a 1,00 mm, pak ale nemusí být, zejména u větších tlouštěk profilů, všechny parametry tvarování uvedené v tabulce zaručeny.

Pro bližší informace prosíme kontaktujte náš technický úsek