kazkazetovastena_uvod

Kazetové stěny

Jsou nosným prvkem skládaných plášťů, tzv. kazetových stěn. Moderní, modifikované skladby kazetových stěn s tepelnou izolací překrývající zámky kazet mají již vyřešené, eliminované, tepelné mosty a tak je možné je používat jako plnohodnotné obvodové pláště.

Jedná s o bezpaždíkový systém jehož nemalou výhodou je hladký vnitřní líc pláště.

 Dodáváme i perforované kazety s funkcí akustického útlumu.

Skladby s eliminovanými tepelnými mosty:

• Systém ROCKPROFIL
• KI-KP Duotherm

Kazetové stěny, řadící se mezi systémy lehkých obvodových plášťů (LOP), jsou určeny především k opláštění zateplených stěn a fasád novostaveb i rekonstruovaných objektů. Díky možné volbě materiálu exteriérového pláště, jsou kazetové stěny vhodné jak pro industriální a komerční objekty, tak i pro stavby občanské vybavenosti. Jsou ideálním systémem opláštění pro fasády s vyšším nárokem na požární odolnost pláště se vzdáleností rámů až 7,5 m při zachování optimálních nákladů. Jedná se o samonosný systém opláštění bez použití sekundární konstrukce (paždíků).

Nosným prvkem kazetové stěny je tenkostěnný profily tvaru „C“, který se vodorovně uložený kotví k nosnému skeletu budovy (např. sloupům, rámům). Do C – profilu se vkládá tepelná izolace z minerální vlny a k přírubám profilu se kotví vnější plášť. Může to být trapézový plech instalovaný svisle (nejlevnější varianta) i vodorovně, vlnitý plech, fasádní lamely a kazety, kompozitní materiály (ACM) nebo hliníkový systém COTTA a jiné. S výjimkou svisle orientovaného trapézového plechu je vždy nutné pro další obkladové materiály doplnit svislý rošt, který by měl být rektifikovatelný.

C-kazety se dodávají standardně s povrchovou Polyester tl. 12–15 µm, ovšem lze dodat i jiných v povrchových úpravách (např. Pe 25 µm, PVDF a další). Větší část kazetových profilů se vyrábí z oceli S320 některé pak z S250. Možností jsou i perforované profily určené pro stěny s akustickou absorbcí. Některé profily jsou dodávány na stavbu s předvrtanými otvory a s integrovaným těsněním spojů kazet.

Standardní výška C-kazet je 600 mm, hloubka od 90 po 240 mm. Tloušťka profilů je od 0,75 mm do 1,25 mm a u některých profilů i 1,5 mm.

Rockprofil

Kazetový systém, kdy deska tepelné minerální izolace přesahuje 40 mm před zámky kazet, čímž výrazně omezuje vliv tepelných mostů. Plášť tak splňuje tepelně-technické požadavky normy ČSN 73 0540-2.

KI-KP Duotherm

Nahrazuje starší typ pláště KI-KP, kdy se do C-kazety vkládá dvojí typ izolace – uvnitř profilu je deska ze skelných vláken dle velikosti kazety a vnější izolaci tvoří deska konstantní tloušťky 80 mm s předsazením o 30 mm před zámky kazet. Plášť také splňuje tepelně-technické požadavky normy ČSN 73 0540-2.

Použití profilů a instalace

Při návrhu Kazetových stěn je nutné vzít v úvahu následující faktory: požadované tepelně-technické vlastnosti budovy, požadavky na požární odolnost plášťů, požadavky na akustiku pláště a požadavky na materiál a provedení vnějšího opláštění. S výše uvedeným vždy souvisí i statika kazetových stěn. Pro efektivní návrh systému kazetové stěny neváhejte kontaktovat technické oddělení.

Pro splnění tepelně-technických požadavků normy ČSN 73 0540-2 využijte systémů Rockprofil nebo KI-KP Duotherm. Tzv. „klasická kazetová stěna“, kde jsou použity pouze tepelně-izolační pásky a podobně, nesplňuje tepelně-technické požadavky uvedené normy pro lehké obvodové pláště.

Kotvení kazetových stěn Rockprofil a KI-KP Duotherm se provádí pomocí speciálních odstupových šroubů z nerezavějící oceli, které mají 2 závity.

Další doporučení pro použití a montáž materiálů naleznete zde...

Dodávka Kovových profilů

Kovové profily Vám nabízí dodávku kazetových stěn od návrhu vhodné skladby přes statiku až po kompletní dodávku všech materiálů systémů kazetových stěn.

Kovové profily spol. s r.o. pro Vás zajistí:
  • Poradenství při návrhu kazetových stěn
  • Technická pomoc se statikou, s požární odolností a akustikou kazetových stěn
  • Zpracování dokumentace k montáží (detaily, kladečské plány)
  • Kompletní dodávku systémů kazetových stěn zahrnující C-profily včetně případných výztuh, izolace, těsnění, spojovací materiál, vnější opláštění
  • Certifikáty o požární odolnosti kazetových stěn