Použití

Trapézové profily mají značně širokou a rozvětvenou oblast použití, již dávno se nepoužívají jen na nezateplená opláštění budov, kde byl jejich zrod.

Dnes se používají jako nosné prvky střešních plášťů, zejména vysoké profily v bezvaznicových soustavách. Dále jako dočasně nosné prvky pro ztracená bednění stropů a jiných betonových desek a stěn.

Pohledové vnější vrstvy skládaných obvodových plášťů jako jsou kazetové stěny, dnes již méně užívané skládané pláště ze dvou vrstev trapézových plechů, a vnější vrstvy obkladů a zateplení betonových a zděných plášťů.

Obvodové a střešní pláště nezateplených budov a přístřešků.

Samonosné obloukové střešní konstrukce až na rozpětí 20 m.

Spřažené plechobetonové konstrukce, kde speciální trapézový profil plně či částečně nahrazuje spodní tahovou výztuž betonové desky.