Detaily střešních sendvičových panelů

PUR minerální vlna
5020101 Příčný spoj

5020099 Příčný spoj

5020453 Zakončení střechy okapem

5020447 Zakončení střechy okapem

5020454 Podélná atika - žlab

5020448 Zakončení střechy zaatikovým žlabem

5020102 Mezistřešní žlab

5020100 Mezi střešní žlab

5020455 Hřeben

5020449 Hřeben

5020456 Štít bez atiky

5020450 Štít s přesahem stěny

5020457 Štít s přesahem stěny

5020451 Štít s přesahem střechy

5020458 Štít s přesahem střechy

2090018 U svislé stěny