Zateplené pláště

Kazetové stěny KI-KP Duotherm a Rockprofil
Sendvičové panely
Dodáváme, staticky navrhujeme a projektujeme:

Kazetové stěny

 • Samonosný variabilní bezpaždíkový systém použitelný až do vzdálenosti podpor přes 7,5 m.
 • Jednotný estetický interiér, volitelný exteriér (tenkostěnné profily, fasádní lamely, fasádní kazety, kompozitní panely, případně sendvičové panely (tzv. hybridní systém).
 • Použitelný i pro velké rozpony a velké sání větru, kde již použití sendvičových panelů není bez doplňkových konstrukcí možný.
 • Hlukový útlum do 54 dB, hybridní systém až 58 dB.
 • Součinitel prostupu tepla U až do 0,17 W/m2K-1, hybridní sytém až 0,15.
 • Protipožární do 45 min při rozponu až 7,5 m.
 • V současné době jsou dodávány zejména systémy s přerušeným tepelným mostem např. systém ROCKPROFIL (vyvinutý společně s firmou ROCKWOOL) a systém KI-KP DUOTHERM (vyvinutý společně s firmou KNAUF INSULATION).

Výhody

 • vysoká variabilita pro většinu požadovatelných aplikací, vždy požárně a akusticky odolné.
 • možnost rychlého opláštění haly napřed jen kazetami, což umožní interiérové práce v objektu a následného dokončení izolace a vnější vrstvy následně. Výhodné u velkých objektů.

Nevýhody:

 • tříkroková či čtyřkroková montáž

Viz také speciální prospekty Kazetová stěna, Rockprofil, KI-KP Duotherm. Obecně viz sekce Kazetové stěny

 

Sendvičové panely

s krytým či přiznaným spojem vyplňované PUR, PIR či minerální vlnou, méně často EPS. Široká škála typů, povrchů, designů. Dodávány i sendvičové panely s exteriérovým vlnitým profilem, panely obrácené pro ploché střechy a designové sendvičové panely (napodobující kazety z kompozitních panelů), akustické sendvičové panely a speciální sendvičové panely pro zemědělství.

Výhody:

 • rychlá montáž – jeden prvek
 • standardně dobrá tepelná izolace až do U=0,12 u PIR a 0,2 u minerální vlny
 • požární odolnost až 180 min. u minerální vlny
 • akustický útlum u panelů s: PUR + PIR do 25 dB, minerální vlna do 32 dB
 • nově panely i s čelem a rastrovou strukturou (Trimo Qbiss)

Nevýhody:

 • Omezený rozpon podpor panelů, řada panelů má požární odolnost limitovanou výrazně roztečí podpor, standardně 3–4 m, výjimečně do 6 m, únosnost je rovněž výrazně omezena u velkého sání větru, kde je nutno přidat dodatečnou nosnou konstrukci.
 • Široké budovy – pozor na stavební ošetření napojení dilatací.
 • Pozor na upevnění panelů o větší tloušťce izolace (mrazírenské) k nepohyblivé nosné konstrukci (beton apod.). Lépe pak ukotvit přes „agrafu“, aby nedošlo k velice pravděpodobnému nalomení vnějších plechů sendvičových panelů.
 • Při montáži nutno upřednostnit upevnění na jedno pole. (Kvůli zamezení boulení).
 • Pozor na nutné zohlednění sání větru u vyšších a rozlehlých budov. Sendvičové panely přestávají pak i při relativně malých rozponech často na sání staticky postačovat a je pak nutno doplnit nosnou konstrukci.

Viz sekce Sendvičové panely.