Charakteristika prvků pro dodávku:

  • Lemovací prvky jsou standardně ohýbány z tabulového plechu tloušťky 0,63 mm až 1,00 mm v povrchových úpravách jako se dodávají trapézové profily a sendvičové panely, tj. nejčastěji polyester 25 µm, dále PVDF, HPS 200 či nověji též s povlaky Armatec (TM) a Armatone (TM). Lemovací profily se vyrábějí v délkách až 6,0 m.
  • Výztužné a distanční prvky dodáváme z plechu tloušťky 1,00 mm až 4,00 mm v povrchové úpravě pozink Z 275. Nosné výztuhy, tj. výztužné profily do trapézových profilů a kazetových profilů se běžně dodávají z materiálu s mezí kluzu fy ≥ 320 MPa. Výztuhy, jejich tvar, uložení a materiál, navrhuje statik v závislosti na zatížení. Délky profilů standardně do 8,00 m na poptání až 10,00 m. Některé výztužné prvky lze na poptání dodat i z materiálů s povrchovou úpravou a to v odstínech RAL 9002 až do tl. 3,00 mm, RAL 9010 a RAL 9006 až do tl. 2,00 mm. Délky do 8:00 m
  • Zde vyobrazené tvary lemovacích a výztužných profilů jsou tz. katalogová provedení, běžně ale dodáváme i jiné tvary dle požadavků projektu opláštění. Projektovaný profil musí být v objednávce vykreslen a plně prokótován.
  • Při objednávce tvaru a rozměru dle požadavku zákazníka se doporučuje zachovat následující standardní rozvinuté šířky prvku: 156, 178, 208, 250, 312, 416 a 625 mm. (U některých provedení jsou však možné i jiné standardní rozvinuté šířky.)
  • Při objednávce jen samotných lemovacích a výztužných profilů je minimální odběr v ceně 6 000 Kč (u zakázek menšího objemu je účtována přirážka min. 20%).
  • Kromě ohýbaných prvků lze objednat i tabulový plech s povrchovou úpravou shodnou s dodávanými trapézovými, vlnitými, kazetovými profily nebo sendvičovými panely tloušťkách 0,63 mm, 0,75 mm, 0,88 mm, 1,0 mm, 1,25 mm a 1,5 mm. Délky tabulí od 2 do 6 m. Pro některá méně běžná provedení může být omezen min. odběr.

Standardně dodávaní prvky:

  • Nejběžněji dodávané profily jsou uvedeny v následujících tabulkách
  • Způsob značení těchto profilů pro objednávku je následující :
1 - 4 01 . 1
rozměrová varianta stejného typu
pořadové číslo profilu ve skupině
kód tloušťky plechu: 0 - 0.63 mm 1 - 0,75 mm 2 - 0.88 mm 3 - 1.00 mm 4 - 1.25 mm 5 - 1.50 mm 6 - 2.00 mm 7 - 2.50 mm 8 - 3.00 mm 9 - 4.00 mm
číslo dle účelu použití: 1 - distanční profily 2 - výztužné profily 3 - střešní lemovací profily 4 - stěnové lemovací profily 5 - speciální díly 6 - příslušenství
  • Všechny díly označené v tabulce vedle názvu prvku X se dodávají i v jiných tloušťkách
  • Všechny díly označené v tabulce vedle názvu prvku Z se standardně dodávají pozinkované