Confidex® Garance

Záruka Confidex® je nejdelší zárukou pro ocelové pokovené a poplastované opláštění budov s garanční dobou až do 40 let pro fasády a střechy.

confidexZonyZáruka Confidex® se vztahuje i na řezné hrany z výroby a je bezúdržbová, tj. bez nutnosti pravidelných ročních inspekcí.

Pouze dvě kategorie záruk (Zóna 1 a 2) pro všechny nabízené barvy nezávislé na prostorové orientaci opláštění (sever, jih, východ, západ). Kategorie je závislá především na vzdálenosti stavby od moře.

Záruka Confidex® je nezávislá na sklonu střechy a je platná od 1° sklonu úhlu.

Montáž musí být provedena v souladu s doporučeními pro montáž firmy Corus (poskytne regionální zástupce či prodejce).

confidex3Záruka je poskytována výrobcem firmy Corus přímo majiteli objektu. Tím se výrazně zvyšuje jistota majitele objektu i dodavatelských firem.     

Záruka je přenosná, pokud se změní majitel objektu na nového majitele.

Záruční lhůta začíná běžet v den dodání materiálu na stavbu, nejpozději však 18 měsíců po jeho výrobě.

Záruka je ujednána vyplněním krátké a jednoduché registrace u výrobce na předmětnou stavbu a následně bude vystaven certifikát záruky. Neregistrovaní zákazníci získávají kratší záruční dobu. Při uplatnění záruky nutno znát číslo objednávky materiálu od firmy Corus (poskytne příslušný regionální zástupce-prodejce).

Leták ke stažení exczde...(PDF, 41 kB)